Parkinson Hastalığı’nda Yeni Preparat (Rytary)

FDA Parkinson Hastalığında Rytary’ı Onayladı

Şubat 2015 de; Amerika  Gıda ve İlaç Kurumu (FDA), Parkinson Hastalığı’nda Rytary isimli ilacın kullanımını onayladı. Rytary içinde karbidopa ve levodopa’nın birlikte bulunduğu uzun etkili salınım özelliği olan ağızdan alınan kapsül şeklinde hazırlanmış ilaçtır. Parkinson hastalığı tedavisinde gelişebilecek “off” dönemelerini azaltmak amacı ile kullanılır. Rytary carbidopa-levodopa oranı 1:4 şeklinde olup, hemen salınan ve uzun etkil salınan (immediate-release and extended-release) özellikli kısımların birarada bulunduğu preparatdır.. Bu özellikle; karbidopa ve levodopa  hem hızlı hem de yavaş salınmış olur. Kapsüller bütün olarak yutulabilir.  Hastada yutma güçlüğü varsa, elma/meyva püresine kapsül içeriği açılır ve hemen tüketilir.

FDA’ın onayı iki çalışmaya dayanmaktadır. Toplam 774 Parkinson’lu hastanın değerlendirildiği bu çalışmaların birincisinde (APEX-PD çalışması) Rytary erken dönedeki 381 hastada, 6 ay kullanılmıştır İlaç, rutin günlük aktivite ve motor fonksiyonlarda plaseboya göre anlamlı iyileşmeler sağlamıştır. İkinci çalışma (ADVANCE-PD)  ileri dönmede olan ve kullanılan ilaçlara bağlı yan etki gelişen ( ilacın etki süresinin kısaldığı / “wearing off”) hasatalarda gerçekleştirilmiş.  393 Parkinsonlu hastada Rytary , yaklaşık 2 saat süre ile Karbidopa-Levodopanın çabuk salınımlı prepatlarına göre; yaklaşık iki saat süreyle “off” zamanını kısaltmış ve ilacın etkin olduğu dönemi (“on”) artırmıştır.

Kaynak: “Impax Pharmaceuticals Announce FDA Approval of Rytary (Carbidopa and Levodopa) Extended-Release Capsules for the Treatment of Parkinson’s Disease”

 

 

 

prion: proteinlerin hatalı katlanmalarının (misfolded) zincirleme reaksiyonu

prion: proteinlerin hatalı katlanmalarının (misfolded) zincirleme reaksiyonu

POSTED BY AYHAN BÖLÜK ⋅ NİSAN 23, 2015 ⋅ YORUM BIRAKIN

Stanley Prusiner, M.D., University of California–San Francisco School of Medicine, ilk kez prion konseptini kullandı. “İnsan ve hayvanlarda, ufacık protein moleküllerinin neden olduğu yavaş etkili bir şekilde ve kaçınılmaz olarak ölümle sonlanan (tiny protein molecules that seem to cause a variety of slow-acting and inevitably fatal diseases in animals and humans.) hastalık durumunu” ilk kez tanımladı. Prusiner, bu proteinlere “prionlar” ismini verdi: proteinimsi enfeksiyöz parçacıklar (proteinaceous infectious particles) terimini bir çeşit kısaltarak bu terimi kullandı. 1980 lerde proteinlein enfeksiyöz hastalık nedeni olabileceği devrimsel bir buluştu. Prusiner bu buluşu ile 1997 de Nobel ödülü aldı.

prion: proteinlerin hatalı katlanmalarının (misfolded) zincirleme reaksiyonu yazısına devam et

Mesihi gökten insen sana yok yer – Yürü var gel Arab’dan ya Acem’den

Mesihi gökten insen sana yok yer – Yürü var gel Arab’dan ya Acem’den: Priştinalı şair Mesihi

POSTED BY AYHAN BÖLÜK ⋅ ŞUBAT 17, 2014 ⋅ YORUM BIRAKIN

“Mesihi gökten insen sana yok yer
Yürü var gel Arab’dan ya Acem’den”   Priştinalı şair Mesihi

 “Arzuy-i devlet-i pa-bus-i hüddam- idarat
Mi-rubayad ruz u şab az dil karar az dide hab”  Fuzuli

(Senin kapındaki hizmetlilerin ayağını öpme devletine erişme arzusu,
Gece gündüz benim gönlümden huzuru gözümden uykuyu gidermiştir)

….. Patrimonyal devlette her türlü nimet ve mertebe, yalnız ve yalnız hükümdardan kaynaklandığı için, buna erişmek isteyen namzetler arasında kıyasıya rekabet, hased, entrika ve yaltakçılık egemendi ve toplumun ahlakını veya ahlaksızlığını oluştururdu. Osmanlı Vekayinamleri ve Şu’ara tezkireleri  bu acımasız rekabet ve çekişmleerin hikayeleri ile doludur. Fuzuli büyüklerin yanına varmanını yolunun “hased ehli”nden uzak kalmakta bulur. Hükümdara yaklaşmanın, onun “husn-i nazarı” ile”manzur” olmanın tek yolu, yakınlarından birinin himaye ve aracılığını sağlamaktır. Fuzuli (Farsça Divan, s 636) bunu bilir.

Mesihi gökten insen sana yok yer – Yürü var gel Arab’dan ya Acem’den yazısına devam et

Çepni Kimdir

ÇEPNİ KİMDİR ?

Anadolu nun Türkleşmesindeki Önemi

Anadolu’nun bir Türk vatanı olmasında çok önemli rol oynadıkları tarih otoriteleri tarafından kabul edilen Çepnilerin Anadolu’daki varlıkları on ikinci yüzyıla kadar gitmektedir.

Çepnilerin Anadolu’ya nasıl geldikleri, nerelere yerleştikleri, nasıl yayıldıkları hakkında ise ayrıntılı bilgiye sahip değiliz. Onikinci ve onüçüncü yüzyıllara ait belgeler daha çok Çepni varlığından ve onun menşeinden söz etmekte, daha sonraki yüzyıllarda ve özellikle on altıncı yüzyıldan itibaren tutulmaya başlanan Osmanlı tahrir defterlerinden elde edilen bilgiler, Çepnilerin Anadolu’nun iskânında ve Türkleşmesinde oynadıkları büyük rolü ortaya çıkarmaktadır.

Çepni Kimdir yazısına devam et

serebral kortikal gelişim malformasyonlar

serebral kortikal gelişim malformasyonlar: klinik değerlendirme

ANORMALLİKDİSPLAZİGELİŞİMKORTEKSKORTİKALMALFORMASYONMİGRASYON

Kortikal gelişim malformasyonlarını klinik değerlendirmede farklı sınıflama yaklaşımları vardır. Kortikal gelişim anormalliginin devresine göre kortikal gelişim anormallikleri üç alt gruba ayrılır.

 1. Stem cell proliferation dönemi malformasyonlar
 2. Nöronal migrasyon dönemi malformasyonları
 3. Kortikal organizasyon safhasındaki anormallikler

serebral kortikal gelişim malformasyonlar yazısına devam et

PROF. DR. AYHAN BÖLÜK Hakkında

PROF. DR. AYHAN BÖLÜK

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
TIP  FAKÜLTESİ
NÖROLOJİ ANA BİLİM DALI
SAKARYA

KİMLİK BİLGİLERİ

 • Adı Soyadı:Ayhan Bölük
 • Doğum Yeri:Giresun
 • Doğum Tarih:06.1955
 • Yabancı Dil: İngilizce
 • Uzmanlık Alanı:Nöroloji, Tıp Fakültesi
 • 2 kız çocuk babası


AKADEMİK ÜNVANLARI

 • Lisans: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi;      17.07.1981
 • Doktora (Uzmanlık): KTÜ Tıp Fakültesi, Nöroloji,      Trabzon; 22.02.1989
 • Doçentlik: İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi,      Malatya; 02.11.1999
 • Profesörlük:Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp      Fakültesi; 24.02.2006
 • Nöroloji Yeterlik (“Board”) Belgesi: Türk Nöroloji Derneği; 15.12.2008
 • Nörofizyoloji Yan Dal Uzmanlığı: 2011


AKADEMİK VE İDARİ GÖREVLE
R

 • Sağlık Ocağı Baştabipliği; Ağlasun , Burdur1982
 • Başhekim Yardımcılığı;İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Malatya; 1996-1997 yılı
 • Yurt Dışı:New York Üniversitesi, Tıp Fak. Hastanesi, Nöroloji / Epilepsi      Biriminde (Epilepsi Cerrahisi ve Nörofizyoloji); 1995-1996 (Bir Yıl      Süreli)
 • Ana Bilim Dalı Başkanlığı;Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ; 2003- 2010      Sakarya Üniv. Tıp Fak. Nöroloji; 2010 -Halen
 • Beşinci Sınıf Eğitim Koordinatörlüğü; Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi;      2005-2006
 • Tıp Eğitimi Komisyonu Üyeliği;Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi2006- 2010
 • Fakülte Kurulu Üyeliği;Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi;      2006-2010
 • Tıbbi Etik Kurulu Üyeliği;Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi2006- 2007
 • İhale Komisyon Başkanlığı; Afyon Kocatepe Üniveristesi Tıp Fakültesi;      2006-2007
 • Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı;Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi2007- 2010
 • Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji      Klinik Şefliği2010 ve Halen
 • Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı;Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi; 2010- 2011


BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

 • SCİ kapsamındaki uluslararası dergilerde yayın: 8 yayın
 • Ulusal dergilerde yayın: 36 yayın
 • Yurt Dışı Bildiri: 3 bildiri
 • Ulusal Bildiri: 25 bildiri
 • Atıf Sayısı: SCİ kapsamında 6 yayına birçok atıf
 • Farklı dergi ve kitaplarda; bilimsel danışma kurulu üyeliği (editorial      board), editörlük, çeviri

ADRES BİLGİLERİ

İş: Sakarya Üniversitesi, Tıp Fakültesi Dekanlığı ve Nöroloji Ana Bilim Dalı,
Esentepe Kampusü, Sakarya

İş Telefon: 0264 295 54 54 / 6719

ayhanboluk@gmail.com

PROF. DR. AYHAN BÖLÜK Hakkında yazısına devam et